Milli ekonomi nedir?

Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti